Latest Blog

About Paint

बजारमा थुप्रै प्रकार को paint पाउन सकिन्छ |  ती paint हरुले २ भाग मा विभाजित गरिएको छ |oil b.....

clock-icon 3 months ago

Mansoonमा घरमा लाग्ने रोग, लक्षाण र समाधानः

मानिस जस्तै घर पनि बिरामी हुन्छ जसरी mansoon  सँगै मानिसलाइ रूघा vf]धर्रै बढ्दै जादा पानिको थोपा.....

clock-icon 3 months ago

Bonding Agent

अहिलेको समयमा निर्माणको काममा धेरै भन्दा धेरै  प्रयोग गरिने र पछि फेरी ढलान त्यहि ठा.....

clock-icon 3 months ago

घरको वरिपरि ठुलो ठुलो रुखहरु किन राख्नु हुदैन ?

घर रुख जरा को foundation पुग्न जमिनमा सबै moisture absorb गर्दिन्छ र यदि माटो shrinkable ( मल.....

clock-icon 3 months ago

Construction difficulties due to lack of supervision

Before going to problems that arise in construction in absence of qualified supervision, it is very.....

clock-icon 3 months ago

Dampness causes

All houses, whatever their age, contain moisture. It will be present in the building materials use.....

clock-icon 3 months ago

Effects of crack in building.

CRACK भवनमा crack हरू आउनु सामान्य  हुन्न्। जब  building  component को strength लाई.....

clock-icon 3 months ago

Exposed Pillars

हामीले घर बनाउदा पछि थप्नको लागि भनेर पिल्लर हरु को डण्डी यतिकै खुल्ला किन राख्नु हुदैन ?हामीले डण्ड.....

clock-icon 3 months ago

Foundation settlement

foundation   समस्याको लक्क्षणहरु :-१. घरको कुन्नै भुइको भागमा असमानता ( उकालो ओरालो ) देख.....

clock-icon 3 months ago