Latest Blog

गुठी सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु

गुठी भनेको के हो गुठी भनेको कुनै देवीदेवता वा मठको पर्वऽ पूजा वा जात्रा चलाउन र कुनै धार्मिक परोपका.....

clock-icon 3 months ago

How to make a House

Are you constructing a new house? Constructing a new house requires the knowledge of your requireme.....

clock-icon 3 months ago

Factors determining the best floor plan for the family

Choosing the best floor plan for the family depends on many factors- some of those factors being si.....

clock-icon 3 months ago

जग्गाको नक्सा पासको अनुमति पत्र

जग्गाको नक्सा पासको अनुमति पत्रघर बनाउँदा नक्सा पास गर्नु अनिवार्य छ । सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत सङ्.....

clock-icon 3 months ago

घरमा तला थप्नका लागि छोडिएका छडहरूको फाइदा र बेफाइदा

तला थप्नका लागि छडलाई छाड्ने चलन नेपालमा अत्यधिक छ । तला थप्नु नेपाली समाजमा प्रतिष्ठाको विषय मानि.....

clock-icon 3 months ago

खेर गइरहेको छतलाई के काममा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ

खेर गइरहेको छतलाई कसरी कुन काममा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी छोटोमा छलफल गर्न चाहन्छौँ ।.....

clock-icon 3 months ago

रुफिङको परिचय आवश्यकता र प्रकार

रुफिङ भनेको के होकुनै पनि संरचनालाई घाम पानी असिना हिउँ तथा तापक्रम बृद्धिबाट र मौसमी जोखिमबाट समेत.....

clock-icon 3 months ago

रुफिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

रुफिङ गर्नु भनेको घर पुनर्निमाणको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो । स्थायी स्ट्रक्चरको रुपमा घर पुनर्निर्मा.....

clock-icon 3 months ago